Domy eco

Prezentowany dom to kolejny z serii budynków niskoenergetycznych oferowanych przez firmę ECO HOUSE DEVELOPMENT zbudowany z komponentów Wienerberger – a. Powstał on jako ostatni z budynków oferowanych przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny na osiedlu Bajka. Jako budynek niskoenergetyczny z zapotrzebowaniem na poziomie poniżej 70 kWh/m2 wpisuje się już dziś w standardy, które będą nas obowiązywały od 2021 r.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. z późniejszymi zmianami), które zmienia rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w latach 2014-2021 systematycznie podnoszone będą standardy cieplne przegród w budynkach. Podniesione zostały normy dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną budynku. Legislator dla budownictwa jednorodzinnego ustanowił standardy w zakresie zapotrzebowania nowych budynków na energię pierwotną na poziomie nie większym niż: 120 kWh/m2 – od 2014 r., 95 kWh/m2 – od 2017 r., 70 kWh/m2 – od 2021 r.

Dzięki tej wiedzy już dziś możemy oferować naszym klientom budynki spełniające wymagania przewidziane dla domów oddawanych do użytku, aż za prawie dekadę. Prezentowany budynek charakteryzuje się prostą bryłą architektoniczną, wtopioną w ramach zintegrowanej zabudowy w mini osiedle.

Budynek został wykonany przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu cienkospoinowego dedykowanego do domów energooszczędnych i pasywnych.

wienerbergerPorotherm DRYFIX. Pozwala on nie tylko na uzyskanie oszczędności związanych z przyszłą eksploatacją domu, ale również wpływa na zmniejszanie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego związanych z wykorzystaniem dużych ilości wody i energii, które są zużywane przy tradycyjnym systemie wznoszenia ścian. W trakcie budowy dążono do eliminacji mostków termicznych, zadbano o właściwą przenikalność cieplną dachu i podłóg, wykonując te przegrody zgodnie z normami na 2021 rok. Ponadto w trakcie budowy budynku wykorzystano między innymi technologie bezkołkowego montażu warstwy elewacyjnej przy wykorzystaniu specjalistycznych zapraw klejących, „ciepłego” montażu trzyszybowych okien z powłoką niskoemisyjną. Zadbano także o zastosowanie nowoczesnej niskotemperaturowej instalacji podłogowej, zasilanej gazem ziemnym przy wykorzystaniu kotła kondensacyjnego. Program użytkowy pozwala na rozmieszczenie w budynku na dwóch poziomach pomieszczeń z wydzieleniem części dziennej z salonem, kuchnią, ubikacją, garażem i kotłownią; piętro stanowi wydzieloną część wypoczynkową czyli trzy lub cztery sypialnie, dwie lub jedna łazienka oraz garderoba (atutem budynku jest możliwość dostosowania układu pomieszczeń do potrzeb przyszłych użytkowników). Systemy grzewcze c.o. i c.o.w. wykorzystują odnawialne źródła energii, poprzez zastosowanie oprócz gazu, biopaliwa oraz niskonapięciowej instalacji oświetleniowej. Zadbano również o zagospodarowanie wód opadowych, które służą do nawadniania przydomowych ogródków.

Dom energooszczędny zaprojektowany z uwzględnieniem powyższych założeń wykazał 3-5 krotne mniejsze zużycie energii do ogrzewania (na podstawie oddanych do już użytku budynków), od porównywalnego domu budowanego w technologi „tradycyjnej”, a przy tym nakłady poniesione na jego zakup w przeliczeniu na m2 są niższe o około 30% od ceny nowego mieszkania.